Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2018-02-09 Frokostseminar

Utvikling av investeringsporteføljen i Forsvaret og i Sjøforsvaret spesielt v/ kommandør Terje Nylund

SMS ønsker alle velkommen til frokostforedrag avdelingssjef for investeringer i Forsvarsmateriell, kommandør Terje Nylund.


Egg og bacon serveres fra klokken 07:30!Tilbake