Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2018-02-28 Frokostseminar

Rapport fra norsk styrkesjef i Litauen

SMS ønsker velkommen til frokostforedrag onsdag 28. februar med kaptein Brage Reinaas, som har tjenestegjort som styrkesjef for det norske bidraget i Litauen.


Husk ID for å komme inn porten på Sjøkrigsskolen.Tilbake