Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Frokostforedrag

PÅ INNSIDEN AV RUSSLAND v/ FKOM (P) GUNNAR HELØE

Gunnar Heløe, som også har vært statssekretær i FD, orienterer blant annet om Russlands interne utfordringer og utfordringene i Nordområdene sett med russiske øyne

Frokost serveres fra kl 0730, og foredraget starter 0800

NB. FORELØPIG HAR PENSJONISTER IKKE ADGANG TIL HOS. KAN BLI ENDRINGTilbake