Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2019-04-05 Frokostforedrag om prosessen rundt ny LTP

Sjefforsker Sigurd Glærum ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kommer å forteller om prosessen rundt ny LTP inklusiv grunnlaget og eventuelle føringer som er gitt.

Velkommen til foredragTilbake