Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2020-02-07 Frokostforedrag: «Hybrid krigføring» v/Kk (p) Hans–Petter Midttun

Hans-Petter Midttun er nylig hjemkommet fra stillingen som forsvarsattaché I Kiev. Han har sett virkningen av Hybrid krigføring på nært hold, studert temaet nærmere og vil dele sin kunnskap med oss.Tilbake