Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2020-10-06 Hvilke muligheter har norsk industri v/ fornyelse av marinen?

Webinar i Kommandantboligen

Kan Norge bygge skip, levere etterspurt utstyr, ha ansvar for totalleveransen og opprettholde nødvendig kompetanse i driftsfasen?

Innledere:

  1. Sjef Marinen, Fkom Rune Andersen: Hva trenger den Norske Marine?
  2. Stein H Bergstad, FD
  3. NN, Kongsberg Maritime
  4. Lars Gørvel Dahl, Bransjesjef - Maritim bransjeforening
Innledning m/ ca 5 min, deretter paneldebatt med publikum i salen.
Debattleder: Kadm (p) Morten Jacobsen

Mer informasjon

Det hele blir filmet, deretter redigert og legges så ut på nett. Vi tar gjerne imot forslag fra innlederne til web adresser for utlegging av webinaret. Innlederne bes om mulig å sende en kortversjon av sitt innlegg på forhånd til ijknuds@online.no i den hensikt å gjøre debattlederen forberedt og god.

Det settes opp transport til Flesland etter webinaret slik at reisende til Oslo kan nå siste fly dit kl 2055.

SMS vil gjerne invitere innledere og debattleder til en middag i Kommandantboligen kl 1700 i forkant av seminaret. S.U. angående middagsinvitasjonen til ijknuds@online.no innen 2 okt.Tilbake