Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2020-10-22 Webinar: LTP er til behandling hva kan utfallet bli?

Webinar i Kommandantboligen

Innledere til debatt:

  1. Annikken Huitfeldt (AP) og Hårek Elvenes (H): Politisk syn på LTP
  2. Kom Nils Chr Haugen: Hvordan løse mangel på kompetanse og personell raskt nok
  3. Kom Fredrik Borgmann, SST: Ny fartøysstruktur for å kunne løse oppgavene

Ordstyrer:

Hedda Bryn Langemyr

Mer informasjon

Hele seansen er planlagt filmet, og legges ut på nett i etterkant.Tilbake