Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 

VIKTIG MELDING TIL MEDLEMMER AV SMS

Aktiviteten i SMS blir dessverre sterkt preget av den pågående pandemien og derav følgende smitteverntiltak. Således besluttet Hovedstyret i møte 16 sep 2020 følgende: Foredragsvirksomhet og sosiale tilstelninger skal i størst mulig grad gjennomføres, men da klart innenfor de regler og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Den tradisjonelle stiftelesemiddagen i Horten, planlagt til fredag 4 desember 2020 avlyses. Slik situasjonen nå ser ut vil vi heller ikke kunne avvikle nyttårsballet på Sjøkrigsskolen i januar 2021. Sjømaktseminaret som normalt arrangeres annethvert år, sist i 2018 vil nå bli arrangert høsten 2022. President og Hovedstyre håper våre medlemmer har forståelse for disse beslutningene, og ser frem til en mer normal drift «for Sjøforsvarets tarv og utvikling» så snart som mulig.

Bjørn Egenberg
Kommandør
President

Opptak fra webinar 6 okt: Se under "Nyheter" nedenfor.

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


KOMMENTARER TIL NY LANGTIDS PLAN FOR FORSVARET v/ Obl Tormod Heier

  • Sjaluppen, Haakonsvern, 5886 Bergen den 20. november kl 0730
  • Arrangør: SMS

INDIA-PAKISTAN konflikten "som aldri tar slutt". Saira Basit fra FHS informerer

  • Kommandantboligen, Laksevåg, . Bergen den 01. desember kl 1930
  • Arrangør: SMS & BMS

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Sjømilitære Samfunds kommentarer til Langtidsplanen

Vi noterer at Regjeringen vektlegger betydningen av god evne til å utføre sjømilitære operasjoner langs kysten og til havs. Men for at dette skal bli annet enn talemåter må Marinens evne til å føre...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →