Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

 


SMS har av hensyn til smittevernbestemmelsene valgt å avlyse faglige/sosiale tilstelninger frem til sommerferien.
Det arbeides med program for høsten. Imidlertid har Hovedstyret fattet beslutning om at det planlagt sjømaktseminaret i september 2020
må skyves til høsten 2021. Nå planlegges et "webinar" for høsten 2020, detaljer om tematisk innretning etc vil følge.
Presidenten og Hovedstyret ønsker SMS medlemmer en god sommer, og håper at vi snarest mulig kan komme tilbake til normal drift "for Sjøforsvarets tarv og utvikling".

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2020 TILGJENGELIG

SMS SYNSPUNKTER PÅ FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET TILGJENGELIG


 

 

Arrangementer

Våre neste arrangementer. Vis alle


Ingen elementer funnet.

Om Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Foreningen utøver dette ved å samarbeide med andre organer og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Bli medlem → Mer om SMS →

Nyheter

Siste nyheter fra Sjømilitære Samfund. Vis alle


Behov for ny overflatekapasitet

Et innspill til LTP-prosessen fra Sjømilitære Samfund (1 juli 2019) Forsvarets to primære formål Forsvaret har to grunnleggende formål. Det skal bidra til å forebygge krig, og det skal, dersom det ...

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen har gjort en stor innsats for Sjøforsvaret, Forsvaret og nasjonen siden første nummer kom ut i 1882. Sjømilitære Samfund har på sine nettsider lagt ut Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i fulltekstformat.

Se medlemsblad →