Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

KNM Skjold

På disse sidene vil en etter hvert finne informasjon om et av de mest vellykkede prosjektene Sjøforsvaret har gjennomført. KNM Skjold har vist seg som en fleksibel og robust plattform. Besøk besetningens uoffisielle hjemmesider for tekniske beskrivelser, bilder og annen informasjon om fartøyet.

Artikkelarkiv om KNM Skjold og MTB-våpenet

Andre lenker av interesse

Kommer Skjold?

Under kontaktkonferansen på Ulsnes i 2001, ble det besluttet at Sjømilitære Samfund aktivt skulle arbeide for byggingen av Skjold klassen, og at dette skulle være vår flaggsak. På den samme konferansen formulerte man en resolusjon som forteller noe av betydningen dette prosjektet har for Norge.

Artikler om Skjold og MTB

Under finner du en rekke dokumenter relatert til Skjold klassen, erfaringene som er gjort med KNM Skjold og Skjold-klassens betydning for fremtidens Forsvar fra diskusjonen i 2001.

Hvorfor Skjold?

SMS ga den 21. mars 2001 Forsvarskomiteen en presentasjon av det operative behovet for Skjold klassen, presentasjonen kan åpnes som PowerPoint fil. (Dersom du velger lagre som, eller høyreklikker og velger rediger lysbilde, vil du få tilgang til manuskriptsidene.)

Aktuelle linker:


Tilbake