Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjøkrigshistorisk ressursbibliotek

Her finner du artikler, utredninger mm som omhandler sjkrigshistoriske emner.

Andre ressurser

Bakgrunn

Sjøfartsnasjonen Norge har en svært omfattende sjøkrigshistorie. Først var det vikingene som, med bruk av ny skipsfartsteknologi, reiste langt avgårde og erobret store landområder. Senere ble det mest kjemping i norske kystfarvann – om hvem som skulle være konge i Norge. I den dansk-norske flåten var til tider 40% av mannskapet fra Norge; og vi bør jo ikke glemme Tordenskiold – som var norsk! Under Napoleons-krigene, var mangelen på en effektiv dansk-norsk flåte en direkte årsak til at det norske folk sultet. Brekkstangen i unionsoppløsningen i 1905, var om norske sjøfolk skulle få hjelp fra en norsk eller svensk utenrikstjeneste. Og den norske marinen var sterkt medvirkende til at unionsoppløsningen gikk fredelig for seg. I to verdenskriger var Handelsflåten helt avgjørende for Storbritannias forsyningssituasjon – og derigjennom med på å vinne de to krigene. Det var også sjøfolkene som hadde de største norske tapene under disse to store krigene. Under den kalde krigen, var ikke minst norske undervannsbåter, med på å skaffe viktige etterretninger om Sovjetunionen.

Likevel var det slik at da 100-års markeringen for unionsoppløsningen ble markert i 2005, var det maritime, med særlig vekt på Handelsflåtens innsats, som vanlig glemt. Skal det fortsette slik? NEI! Vi må som nasjon være klar over hvilken betydning havet har hatt for Norge, for derigjennom å forstå betydningen i dag og i fremtiden. For å si det med han kallen fra Nord-Norge, som sa: ”Tenk om ikke havet hadde funnets; skulle vi bært båtan.” Havet og havbunnen er der som Norges klart viktigste råvareleverandør og inntektskilde. Det meste av Norges befolkning bor noen få kilometer fra havet, og er delvis avhengig av havet for å ha mat å spise, og er avhengig av den globale sjøtransporten for å få det meste av alt det andre de fleste betrakter som selvsagte.

Oppfordring

Hvis medlemmene eller andre interesserte har artikler, bøker, hefter eller lignende som ønskes lagt ut til gratis nedlastning er det bare å ta kontakt med webredaktøren.

Tilbake