Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar Nr 10 (2006)

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret August - 2. September 2006, Ulvik

Program

Torsdag 31. august - Introduksjon / Seminaråpning

Sette scenen

Fredag 1. september - Hovedtema 1 Ressursforvaltning til sjøs – Rettigheter og forpliktelser

Lørdag 2. september - Hovedtema 3 Utenlandsoperasjoner

Tilbake