Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar Nr. 14 (2014)

Sjømaktseminaret 27–29.august 2014

NORSK SJØMAKT 200 ÅR - STATUS OG UTVIKLING

Fagkomiteen består av: Jan Reksten, Torolf Rein, Jacob Børresen, Ståle Ulriksen, Bård Eriksen og Jan Ole Finseth. Ny undervannsbåtkapasitet er koordinert av Ivar Pedersen. Utstillingen styres av: Sigbjørn Pedersen og Carl Erik thor Straten. Service - og informasjonsskranken styres av Eva Rosenberg

Årets seminar finner igjen sted i Ulvik, Hardanger. Tilbakemeldinger og øvrige erfaringer tilsier at for å oppnå den gode kombinasjonen av faglig diskusjon og påfyll, samt sosialt vedlikehold, er Ulvik ideelt sted.

Vi starter allerede etter lunsj på onsdag med høyaktuelle tema knyttet til operativt og teknisk behov for anskaffelser. Denne delen av faglig program blir gjennomført på engelsk. Dagen avsluttes i felles samvær hvor ”Glimt fra Sjøforsvarets 200 årige historie” skal friske opp hukommelsen.

Selve sjømaktseminaret som hovedsakelig er operativt orientert, starter slik at man kan rekke inn fra Bergensområdet torsdag morgen og således oppnå lavere seminaravgift. Den store nyanskaffelsen av fartøyer har begynt å gi operative resultater. Derfor har programposten ”Nytt fra fronten” mange korte og aktuelle innslag fra Kystvakten og Marinen. Også Sjøheimevernet gir en kort presentasjon.

Tilbake