Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar Nr. 15 (2016) - SJØMAKT I MOTVIND?

Sjømaktseminaret 7. - 9. september 2016

Spennende tid for Forsvaret i en lite forutsigbar verden. Årets sjømaktseminar er i ferd med å finne form og innhold. Tittel på de mange foredrag og innlegg vil finne sin endelige form gjennom diskusjon med aktørene som stiller opp.

PROGRAM

ONSDAG 7. SEPTEMBER har fastlagt programmet hvor vi går i dybden med to tema:

Dagens mineryddingsfartøyer utfører en høykvalitets tjeneste nasjonalt og internasjonalt, men Forsvarssjefens fagmilitære råd er at denne tjenesten i fremtiden skal løses med fjernstyrte og autonome virkemidler. Hvilke utfordringer medfører dette?

Nasjonens viktigste strategiske våpen, - undervannsbåter i dag og i morgen.

Er undervannsbåtenes iboende egenskaper for forsvaret av Norge fullt ut forstått hvis nasjonen velger å redusere antallet UVBer til fordel for et stort antall kampfly?

TORSDAG 8. SEPTEMBER – strategisk utsyn - program under detaljutforming:

FREDAG 9. SEPTEMBER – Konsekvenser av Forsvarssjefens fagmilitære råd:

Tilbake