Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

SJØMAKT I EN USIKKER TID

Sjømaktseminaret 2018, Bergen 6. - 7. september

Sist oppdatert: 15. august 2018

TORSDAG 6. SEPTEMBER

SEKSJON INNLEDNING
0900-0915 Seminaråpning v/President Sjømilitære Samfund, Kommandør Bjørn Egenberg
Hilsen fra Bergen ordfører Marte Mjøs Persen
0915-0940 Norges strategiske stilling i et sjømaktsperspektiv v/ Forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen
0940-1005 NATOs sjømilitære retur til Nordatlanteren v/ Rear Admiral Jens Nemeyer DCOS OPS MARCOM
1005-1015 Q & A
SEKSJON DIPLOMATI moderator kadetter fra Sjøkrigsskolen
1015-1100 Pause/Industrimesse
1100-1120 Diplomati i en usikker tid v/ Ambassadør Rolf Einar Fife
1120-1140 Praktisk diplomati i nord – ivareta interesser
v/ Redaktør The Independant Barents Observer, Thomas Nilsen
1140-1200 Norsk militær aktivitet i nord
v/Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter, Generalløytnant Rune Jakobsen
1200-1300 Paneldebatt
1300-1400 Lunch/Industrimesse
SEKSJON MARITIM SIKKERHET moderator kadetter fra Sjøkrigsskolen
1400-1420 Utfordringer for norsk jurisdiksjon og ressursforvaltning i nord:
hav, sokkel, soner v/seniorforsker, Fridtjof Nansen Institutt, Arild Moe
1420-1440 Sikkerhet og forsvar i Arktis v/Seniorforsker NUPI, Njord Wegge
1440-1500 Realiteter langs kyst og til havs – etatsansvar
v/Sjef Kystvakten, Flaggkommandør Ottar Haugen
1500-1540 Pause/Industrimesse
1540-1630 Paneldebatt
1630-1800 Egentid
1800-1900 Mottagelse, aperitif
1900-2230 Festmiddag

FREDAG 7. SEPTEMBER

SEKSJON KRIGFØRING moderator Flaggkommandør Hans Christian Helseth
0900-0920 Hvilken støtte forventes av Hæren og Luftforsvaret i væpnet konflikt,
og hva kan Sjøforsvaret gi av støtte til luft og landoperasjoner?
v/ Sjef Sjøforsvaret, Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes
0920-0940 Hvilken støtte fra Sjøforsvaret kan Luftforsvaret nyttiggjøre seg i væpnet konflikt,
og hva kan Luftforsvaret bidra med til de maritime operasjoner?
v/ Sjef Luftforsvaret, Generalmajor Tonje Skinnarland
0940-1000 Hvilken støtte fra Sjøforsvaret kan Hæren nyttiggjøre seg i væpnet konflikt,
og hva kan Hæren bidra med til de maritime operasjoner?
v/Sjef Hæren, Generalmajor Odin Johannessen
1000-1020 Nettverksbasert forsvar visjon eller virkelighet v/ General Sverre Diesen
1020-1100 Pause/Industrimesse
1100-1200 Paneldebatt
SEKSJON AVSLUTNING
1200-1300 Lunch/Industrimesse
1300-1345 «Nytt fra fronten»
1345-1415 Pause/Industrimesse
1415-1445 Sjøforsvaret mot 2040 v/Sjef Sjøforsvaret, Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes
1445-1500 Seminar oppsummering v/Faglig ansvarlig, Kontreadmiral Trond Grytting.
Seminar avslutning v/President Sjømilitære Samfund, Kommandør Bjørn Egenberg

Tilbake