Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar Nr 7 (2000)

Anvendelse og utøvelse av sjømakt i det 21. århundre. Ulvik, august 2000

Program

Introduksjon/seminaråpning

Sette scenen

Norges anvendelse og utøvelse av sjømakt

Tilbake