Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar nr 9

Sjømakt som konfliktløser - nasjonalt og internasjonalt 26–28 august 2004, Ulvik

Program

INTRODUKSJON / SEMINAR ÅPNING

Møteledere: Kommandør Hans Christian Helseth og Orlogskaptein Atle Sommer

SETTE SCENEN

KONFLIKTHÅNDTERING FREDAG 27 august

TRUSLER

NYTT FRA DE OPERATIVE AVDELINGER LØRDAG 28 august

Tilbake