Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2018-05-17 17 mai frokost
Foto: Statsrrad Lehmkuhl ved Bradbenken

ARRANGEMENT

Start 17. mai 2018 09:00
Slutt 17. mai 2018 10.30
Sted Skur 7

17 mai frokost

I samsvar med god "tradiasjon" arrangeres frokost om bord på Statsraad Lehmkuhl etter kransnedleggelsen på Shetlandslarsens Brygge.


Etter bekransning av monumentet av Shetlands-Larsen kl 09:00 inviteres SMS medlemmer m/familie til frokost om bord på Statsraad Lehmkuhl.

Frokostbuffet med egg/bacon etc. Egenandel kr 150,- pr voksen (over 15).  Angi antall voksne/barn i merknadsfelt. Påmelding innen 12. mai. Konto 9521.05.16752. VIPPS 141264.

Arrangør: SMS
Telefon: 92048067
Epost: gs@sms1835.no.