Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2019-04-05 Frokostforedrag med Sigurd Glærum
Foto: Sjefsforsker Sigurd Glærum

ARRANGEMENT

Start 5. apr 2019 07:30
Slutt 5. apr 2019 09:00
Sted Sjaluppen

Frokostforedrag om prosessen rundt ny LTP


Sjefforsker Sigurd Glærum ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kommer å forteller om

prosessen rundt ny LTP inklusiv grunnlaget og eventuelle føringer som er gitt.

 

Det serveres egg og bacon fra kl 0730, foredraget starter 0800

Påmelding nødvendig for å delta på forkosten.


 

Arrangør: SMS
Telefon: 92048067
Epost: gs@sms1835.no.