Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

2019-11-12 Kveldsforedrag
Foto: .

ARRANGEMENT

Start 12. nov 2019 18.00
Slutt 12. nov 2019 19.30
Sted Kommandantboligen i Gravdal

Kommentarer til FSJ fagmilitære råd fra Anniken Huitfeldt - diskusjon

LEDEREN I UTENRIKS- OG FORSVARSKOMITEEN, ANNIKEN HUITFELDT fra Arbeiderpartiet vil informere og kommentere fra sitt politiske ståsted FSJ sitt faglige råd som skal være et grunnlag for neste langtidsplan

Arrangør: SMS & BMS
Telefon: 92048067
Epost: gs@1835.no.