Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse 

17. mai arrangement

På Shetlands-Larsens brygge ved Vågen i sentrum av Bergen er det tradisjon at presidenten i SMS holder tale 17.mai kl 0900. Deretter legger presidenten ned krans ved monumentet Shetlands-Larsen og Bergen Skipperforening ved monumentet Nordstjernen. Sjøkrigsskolens kadetter stiller garde og Krohnengen Brass spiller. Sjømilitære Samfund ønsker velkommen til minnestunden. Umiddelbart deretter inviteres medlemmer m/kjernefamilien til frokost ombord Statsraad Lehmkuhl. 

Monumentet Shetlands-Larsen har blitt realisert som følge av initiativ fra Sjømilitære Samfund, for å hedre de mange som risikerte alt for å opprettholde den livsviktige forbindelsen mellom Shetland og Norge under 2. Verdenskrig.

Monumentet Nordstjernen har blitt realisert på samme sted og hedrer de mange sjøfolk fra Bergen som ofret livet under denne krigen.