Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund


Frokostforedragene gjennomføres på Haakonsvern Orlogstassjon, Sjaluppen.  Foto: Arkiv/Aftenposten.

Frokostforedrag

Frokostforedragene har utviklet seg til å bli en meget populær aktivitet for foreningens medlemmer, gode foredragsholdere, interessante temaer og en lett stemning med gode kolleger er en god start på dagen.

Frokostforedragene avholdes på messe Sjaluppen på Haakonsvern fra kl 8000 til 0900. Foredragene kombineres med gratis frokost med egg og bacon. Velkommen.

Frokostforedrag: "Sanitet i Middelhavet - erfaringer fra Sjøforsvarets sanitetsbidrag i Frontex Triton"

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Loddefjord bergen den 22. april kl 07:45
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag "I operasjoner, eller i forberedelser til operasjoner"

 • Sjaluppen, Haakonsvern, Loddefjord, 5173 Bergen den 26. august kl 0745
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag "Teknologiens muligheter i lys av langtidsmeldingen for Forsvaret"

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Loddefjord Bergen den 30. september kl 0800
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag "Nye UVB'er - status og videre prosess"

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Loddefjord Bergen den 04. november kl 0800
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag "Hva er Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og hva kan Forsvaret gjøre"

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Loddefjord den 13. januar kl 07:45
 • Arrangør: SMS

Kvalitet går aldri av moten

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 5173 Loddefjord den 10. mars kl 07:45
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag: "Erfaringer fra Norsk styrkesjef i NATO"

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 1 HOS den 08. september kl 08:00
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag:Egil Vasstrand fra FMA orienterer om pirater,narkotika og terror i det maritime domenet i Midt-Østen

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 1 Haakonsvern den 06. oktober kl 08:00
 • Arrangør: SMS

Frokostforedrag: SST Informerer om steg 3 i Sjøforsvarets omstilling

 • Sjaluppen, Haakonsvern, 1 Haakonsvern den 10. november kl 08:00
 • Arrangør: SMS