Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret.

Kveldsforedrag

Sjømilitære Samfund i Bergen har inngått en avtale med Bergen Militære Samfunn om å samarbeide om kveldsforedrag.

Foredragene er åpne for alle som ønsker å delta. Vi oppfordrer spesielt yngre offiserer til å komme på foredragene. De samarbeidende foreningene har også denne sesongen lykkes i å få gode foredragsholdere, delta på foredragene for å lære eller for å gi uttrykk for din mening.

"SIKKERHET I NORD"

  • Kommandantboligen Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Laksevåg den 19. februar kl 1600
  • Arrangør: SMS

Kveldsforedrag om Kinas sjømaktsambisjoner og geopolitisk spenning i Øst-Asia

  • Kommandantboligen i Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 05. mars kl 19:30
  • Arrangør: SMS

Kveldsforedrag med Sjef Heimevernet

  • Kommandantboligen Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Laksevåg den 28. mars kl 19:30
  • Arrangør: SMS

Kveldsforedrag med Sjef Sjøforsvaret

  • Kommandantboligen Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Laksevåg den 23. april kl 1930
  • Arrangør: SMS

Kveldsforedrag med Sjef FOH

  • Kommandantboligen Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Laksevåg den 07. mai kl 19:30
  • Arrangør: SMS