Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret.

Kveldsforedrag

Sjømilitære Samfund i Bergen har inngått en avtale med Bergen Militære Samfunn om å samarbeide om kveldsforedrag.

Foredragene er åpne for alle som ønsker å delta. Vi oppfordrer spesielt yngre offiserer til å komme på foredragene. De samarbeidende foreningene har også denne sesongen lykkes i å få gode foredragsholdere, delta på foredragene for å lære eller for å gi uttrykk for din mening.

Kveldsforedrag "Status og utfordringer i Forsvaret ved inngangen til ny langtidsplanperiode"

  • Kommandantboligen i Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 13. september kl 1930
  • Arrangør: SMS & BMS

Kveldsforedrag "Skiftende sikkerhetsutfordringer og endrede trusler - NATOs militære dilemmaer"

  • Kommandantboligen i Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 07. februar kl 1930
  • Arrangør: SMS

Kveldsforedrag: Russland/Norge-Russland/USA-Putin/Trump-Cyber provokasjoner m.m

  • Kommandantboligen Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 21. mars kl 19:30
  • Arrangør: SMS & BMS

Foredrag SKSK 200 år

  • Horten, Øvre vei 1 A, 3183 HORTEN den 05. april kl 19.00
  • Arrangør: SMS