Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret.

Kveldsforedrag

Sjømilitære Samfund i Bergen har inngått en avtale med Bergen Militære Samfunn om å samarbeide om kveldsforedrag.

Foredragene er åpne for alle som ønsker å delta. Vi oppfordrer spesielt yngre offiserer til å komme på foredragene. De samarbeidende foreningene har også denne sesongen lykkes i å få gode foredragsholdere, delta på foredragene for å lære eller for å gi uttrykk for din mening.

Foredrag med Ståle Ulriksen

  • Kommandantboligen, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 26. september kl 19.30
  • Arrangør: SMS & BMS

Forsvarssjef admiral Bruun-Hanssen

  • Kommandantboligen i Gravdal, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 19. oktober kl 19:30
  • Arrangør: SMS & BMS

Samarbeid Forsvaret og Politiet

  • Kommandantboligen, Gravdalsveien 155, 5165 Bergen den 14. november kl 19:30
  • Arrangør: SMS & BMS