Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse 

Marinens dag

Marinen skriver sin historie tilbake til vikingtiden og det er svært naturlig gitt Norges geografi og geostrategiske plassering. I moderne tid ble marinen grunnlagt ved beslutning på Eidsvold den 12. april 1814.

Sjømilitære Samfund ønsker å markere den viktige beslutning som ble tatt på Eidsvold - for snart 200 år siden - med en messeaften i marinebyen Bergen på marinens fødselsdag - den 12 april. Første gang Marinens dag ble arrangert i Bergen med en messeaften i regi av Sjømilitære Samfund var i 2012. Begivenheten vil bli en årviss tradisjon!