Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse

Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret.

Sjømakt i motvind?

Sjømaktseminar Nr. 15 (2016) i Ulvik den 7. - 9. september, oppdatert: 14. juli 2016

Sea Power Conference - where generations should meet. www.sms1835.no

Seminarets hensikt er som alltid å oppdatere sikkerhetspolitisk status i Norges nærområder 8. september. Fokus på  Sjøforsvarets oppgaver og utfordringer som følge av Forsvarssjefens Fagmilitære råd, 9. september. Sjømaktseminaret identifiserer utfordringer samt belyser aktuelle spørsmål. Slik vil beslutningstakere komme styrket ut av oppholdet.

Forsvarsdebatten har tatt seg opp. En debatt hvor flere oppfordrer sitt parti til å ta FSJ fagmilitære råd på alvor. De grep som GIS har tatt det siste året for å gjennomføre bemanningen av en større andel av Marinens moderne fartøyer, blir lagt merke til og får all mulig støtte fra Sjømilitære Samfund.

Man kan ane en akademisk og ideell tilnærming til Sjøforsvarets videre utvikling og hvilket potensial for effektivisering man kan klare å hente ut. Kan det tenkes at den transformasjonen som GIS har iverksatt, ikke verdsettes av våre politiske myndigheter? Altså at GIS ikke blir tildelt midler til å sette de nylig bemannede fartøyene i drift. Forståelsen hos stadig flere er jo at de fartøyer og mannskaper som ikke er operasjonsklare, får liten eller ingen verdi i en oppdukkende situasjon. Da vil Marinens offiserer og mannskaper spørre seg om generalinspektørens initiativ og handlekraft egentlig har hatt noen verdi, - eller om det blir «et slag i luften»?

Påmelding for arrangement

Programoversikt:

Onsdag 7. september

Vi går i dybden med to tema:

1: Next Generation Naval Mine Countermeasures, Challenges and Conceptual Alternatives
The Norwegian Ministry of Defence is presently conducting conceptual studies to investigate alternatives for the next generation Mine Countermeasures Systems for the Norwegian Navy. The studies, to be concluded late 2016. Selection of preferred concept to take place in 2017. New MCM Systems should be initial operational capable not later than 2025.

All new alternatives, currently under discussion, expects to utilize technologies based on a high degree of autonomy and Remote Controlled Underwater and Surface Systems.

This presentation intends to give insight to what Naval Mine Countermeasures are about, and why this capability is a necessary integral part of most naval operations. With twenty years of experience operating modern and complex MCM Vessels and through the continuous strive for developing and adapting new technologies; the Norwegian MCM Service has a solid basis to present key factors affecting Future Concepts.

Lectures and assessment by: Captain (N) Bjørn-Erik Marthinsen, Commander Norwegian MCM Service, and Research Man. Morten Nakjem, The Norwegian Defence Research Establishment

2: Norway’s Future Submarine Capability 
How can Norway’s most Important Military Strategic Asset be utilized to effect in the future?

Key stakeholders and scholars share their thoughts with the Naval League.
These are:
- Lt General Rune Jakobsen, Commanding Officer Norwegian Joint Headquarter
- Captain (N) Olav Andreas Dahle, The Norwegian Submarine Service
- Mr Jon-Mikal Størdal, Dir Gen, The Norwegian Defence Research Establishment
- Sr Scientist Ståle Ulriksen, Adjunct Professor, Research Fellow and Lecturer at The Royal Norwegian Naval Academy and Norwegian Institute of International Affairs

Purpose: To increase the interest for, and understanding of, the submarine capability and the role of the submarines.

1. Focus areas: The seminar will emphasise on:

2. The attributes of the submarines: A submarine has a set of inherent characteristics which makes it a unique military asset, - which includes:

Torsdag 8. september

0945: Formell åpning Presidenten SMS
1000: Hvordan skal vi tolke Russland? Forsker Kristin Ven Bruusgaard, IFS,
1045: Russland og sikkerhet i Østersjøområdet Dr Tomas Ries, Forsvarshøgskolan, Stockholm 

1130: Lunsj

1245: Forsvar og sikkerhet Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
1330: Nytt fra fronten - Kystvakten i Nord Orlogskaptein Endre Barane, Sj KV Svalbard

1400: Kaffepause

1420: Norsk-russisk forbindelse i Nord Lars Georg Fordal, Leder Barentssekretariatet
1500 -1630: Paneldebatt - Bør vi frykte Russland?
                    I panelet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Forsker K Bruusgaard og Dr T Ries

Fredag 9. september

Konsekvenser av Forsvarssjefens fagmilitære råd:

0830: Ubåt - Betydningen av tilstedeværelse i Nord Kommandør Olav Andreas Dahle
0845: Minerydding er avgjørende! Kommandør Bjørn-Erik Marthinsen
0900: Korvetter og kystforsvar - hva nå? Kommandørkaptein Kyrre Haugen KNM Tordenskjold

0940: Kaffepause

1000: Nytt fra fronten - Marinen i operasjoner
1035: Naval challenges in The North Vice Admiral James Foggo, CDR US 6th Fleet, CDR NATO
          Naval Striking and Support Forces.
1115: Sjøforsvaret nå Kontreadmiral Lars Saunes, GIS

1145: Kaffepause

1200: Forsvarsøkonomi i dagens situasjon Sivilingeniør Nils Holme
1225-1345: Paneldebatt - Kan vi håndtere de sjømilitære utfordringene?
                   I panelet kontreadmiral K B Olsen, siv ing N Holme, GIS
1345: Avslutning President Sjømilitære Samfund

1350: Lunsj
1430: Bussavgang til Bergen

En full oversikt, inkludert relaterte dokumenter, finner du på denne siden.

Relaterte dokumenter

Diskutér saken