Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Aftenposten 08.11.05

Publisert:

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var i går på tjenestereise i Bodø. Hun understreker at hun tar kritikken fra Jan Eirik Finseth på alvor, selv om hun ikke kjenner detaljene.

  • Torsdag har jeg møte med lederne for alle forsvarsgrenene. Der vil også generalinspektør Finseth være til stede. Jeg vil gjerne vite hva han tenker om disse spørsmålene, og gå igjennom synspunktene, sier Strøm-Erichsen.

  • Hva har du å si til påstandene om at en byråkratisering trekker ressursene vekk fra operativ militær virksomhet?

  • For tiden pågår en omstilling av Forsvaret. Denne er ikke ferdig. Balansen mellom den operative virksomheten og administrasjonen er noe vi må ta på alvor. Det operative er viktig, men jeg har for kort tid bak meg som forsvarsminister til å si noe om dette, sier Strøm-Erichsen.