Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Balansert Sjøforsvar med komplementære kapasiteter

Publisert:

Målsettingen for så vel politisk ledelse som for Forsvarssjefen er at Norge om få år skal ha utviklet et lite men godt Sjøforsvar som er i stand til å ivareta nasjonale interesser langs vår lange kyst og i de store havområdene hvor Norge har suverene rettigheter og et stort forvaltningsansvar.

Dessuten deltagelse i internasjonale operasjoner. Sjømilitære Samfund har meddelt sine synspunkter til Forsvarspolitisk Utvalg.

Les mer her.(brutt link)