Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Et sikkert valg

Publisert:

Sjømilitære Samfund vil sammen med Kadettforeningen Valkyrien sette Sikkerhetspolitikk på kartet i forbindelse med høstens Stortingsvalg.

Tirsdag den 27. august har vi invitert mange sentrale politikere til debattaften på Sjøkrigsskolen (Inge Steenslands Auditorium) Kl 1800 til 2000. Påmelding er ikke nødvendig.

Ine Marie Søreide Eriksen (H), Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (AP), Jan Arild Ellingsen (FRP), Marthe Hammer (SV) og Jon Askeland (SP) stiller. Representant fra V vil også være tilstede. Vår tidligere pressetalsmann Gunnar Vetlejord er ordstyrer.

De inviterte politikerne har fått noen tema å forberede seg på og forhåpentligvis gi noen svar. Noen relevante tema er

  • Krise innen personellsektoren. Det er gjort store investeringer i Sjøforsvaret, men klarer vi å bemanne strukturen?
  • Vårt engasjement i Afghanistan går mot slutten. Hvor skal Forsvaret brukes i fremtiden?
  • Spesialstyrker har vært mye diskutert. Hva mener våre sentrale politikere om spesialstyrkene i fremtiden?

Relevante sjefer, eksperter og fagforeninger er invitert samt representanter for media.

Er det ett valgarrangement du bør være på i høst er det dette!