Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Forsvaret av kysten

Publisert:

Kan vi så stole på at politikerne vil ta konsekvensene av de politiske vedtak som er fattet om Forsvarets struktur og erkjenne at Norge er en kyststat?

Troverdigheten av den politiske satsingen i nordområdene, evnen til å hevde vår suverenitet under alle forhold og viljen til å oppfylle våre allianseforpliktelser både hjemme og ute kan ikke sees løsrevet fra vår evne til et troverdig militært forsvar i kystsonen.

Les mer her.