Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Forsvarets Spesialstyrker

Publisert:

En arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarssjefen tilrår at Marinejegerkommandoen flyttes fra Ramsund og Haakonsvern til Rena. 

Sjømilitære Samfund ser ikke at flytting til Rena vil bedre samarbeidet med andre enheter i Marinen. Ramsund og Haakonsvern ligger svært sentralt i forhold til store flyplasser og de maritime helikopterne som er under innfasing, vil ytterligere operasjonalisere marinejegerne.

Les anbefalingen fra Sjømilitære Samfund her.