Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Forsvarssjefens fagmilitære råd

Publisert:

Forsvarssjefens har presentert sine fagmilitære råd. For Sjøforsvaret er det få endringer, men for Hæren og Luftforsvaret varsles det betydelige justeringer i dagens struktur og kapasiteter. 

Forsvarssjefen skriver dog at "det i løpet av relativt kort tid nødvendig å ta stilling til en videreføring av ubåtkapasiteten og nye helikopterbærende fartøyer til Kystvakten, da disse etter hvert faller for levetiden."