Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR)

Publisert:

Forsvarsministeren har anmodet Forsvarssjefen om militærfaglig råd som et ledd i utarbeidelsen av ny Langtidsplan for Forsvaret. Dette arbeidet har medført at Sjømilitære Samfund har valgt å tydeliggjøre sitt syn vedrørende utviklingen av Sjøforsvaret.

Les vedlagte brev til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, med kopi til Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, Forsvarssjefen og Generalinspektøren for Sjøforsvaret. 

Eventuelle kommentarer fra medlemmene kan tilstiles generalsekretæren pr e-post: gs@sms1835.no