Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Økende sikkerhetspolitiske utfordringer til sjøs i norske nærområder

Publisert:

Vårt gode medlem Roald Gjelsten har publisert en interessant og meget relevant artikkel ifm LTM i Norsk Militært Tidsskrift 2/2016 side 4.

Artikkel beskriver den utviklingen Marinen har gjennomgått etter murens fall, og spør om dagens styrkestruktur er utstyrt og trent for å møte utfordringene 2016 kan by på. Er de nødvendige byggeklossene på plass, slik at dagens marine i samvirke med aktuelle samfunnsinstitusjoner, Kystvakten og resten av Forsvarets kampavdelinger kan fylle sin tiltenkte rolle enten det er i fredstid, når væpnet konflikt truer eller i krig?

Hele artikkel kan leses her.