Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Leserinnlegg fra SMS til dagsavisene

Publisert:

SMS har laget et leserinnlegg som er sendt til en rekke dagsaviser i Norge. Leserinnlegget ligger i sin helhet linket til denne nyheten og alle medlemmer oppfordres til å lese dette viktige budskapet og gjerne spre det videre til andre.

Stortinget har ikke endelig fastlagt når LTP kommer til sluttbehandling. Det antas at Utenriks og Forsvarskomiteen skal ferdigbehandle proposisjonen i begynnelsen av november.

Fremtidens Forsvar besluttes politisk i noen få uker fremover nå. Alle medlemmer anmodes om å engasjere seg - Vær med å påvirk ved å spre SMS budskap til alle som kan trenge det.

Se: Leserinnlegg