Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Møter med sentrale forsvarspolitikere

Publisert:

Sjømilitære Samfund har gjennomført en møteserie med utvalgte sentrale forsvarspolitikere fra flere partier. Hittil har vi gjennomført møter i Bergen 20. november, 11. desember, 17. desember og 15. januar.

Fokus for møtene har vært forslaget om å utfase KNM Skjold før den er satt i operativ drift og Sjømilitære Samfund har informert om sine synspunkter og understreket betydningen av KNM Skjold i både nasjonale (Nordområdene) og internasjonale operasjoner.

Uten KNM Skjold vil Marinen ikke kunne utføre de viktige oppgaver som er skissert i Forsvarsstudien 07 og i rapporten fra Forsvarspolitisk Utvalg 2007. Videre vil Marinen med fjerning av KNM Skjold raskt komme under kritisk masse for en marine.

Her kan du laste ned presentasjonen (ppp) gitt til sentrale forsvarspolitikere.