Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Ny brosjyre om Sjøforsvaret

Publisert:

Sjømilitære Samfund er overbevist om at et allsidig og kapabelt Sjøforsvar er nødvendig for Kyststaten og Den maritime nasjonen Norge.

Den kalde krigen tok slutt for ca 17 år siden, - det har de aller fleste fått med seg. Imidlertid, så sent som i desember 2003 hevder nåværende Forsvarssjef i en kronikk at Russland må tilpasse seg Vest-Europas økonomiske regime hvis de skal ha håp om å reise seg igjen.

Forutsetningene har allerede endret seg. I hvilken grad er dette gjenspeilet i grunnlagsdokumenter for Forsvars Politisk Utvalg og Forsvarsstudie 07? Les vår nye brosjyre om Norges sjømilitære kapasiteter her.

Sjømilitære Samfund tar gjerne i mot synspunkter og korreksjoner til dette promoteringsdokumentet for et velfungerende og allsidig Sjøforsvar.