Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Ny president

Publisert:

På Sjømilitære Samfunds Generalforsamling som ble avholdt på Sjøkrigsskolen 2010–03–25 ble kommandør Anders Lekven valgt til ny president. Lekven er personaldirektør i Sjøforsvaret og har bred tjenesterfaring fra Sjøforsvaret.

Lekven takket for tilliten i sin tiltredelsestale og fokuserte på foreningens utfordringer fremover i arbeidet for Sjøforsvarets tarv og utvikling. Han la spesielt vekt på utfordringene knyttet til innfasing av nye fartøyer, rekruttering og ivaretagelse av personell samt understreket at rekruttering til Sjømilitære Samfund vil være en virkig og prioritert oppgave fremover.

Kontreadmiral Egil Eikanger ble takket av som leder av valgkomiteen og hans meget store og viktige innsats i denne funksjon i en generasjon ble understreket. Kommandør Åsmund Andersen overtar som leder av valgkomiteen.

Generalforsamlingen og den påfølgende tradisjonelle biffaften var sjelden godt besøkt med over 60 deltagere. Referat fra Generalforsamlingen finner du her.