Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Ny vinkling på 1940

Publisert:

Flaggkommandør Hans Chr Helseth er tildelt Sjømilitære Samfunds sølvmedalje for sin besvarelse av prisoppgave som er bedømt til 2. klasse og også belønnet med 15 000 kr.

Oppgaven har tittelen De strategiske grunnene for angrepet på Norge. Helseth gir en ny vinkling på bakgrunnen for Operation Weserübung og setter hendelsen inn i et relevant, interessant og ikke minst velformulert, sjømaktsperspektiv.

Du kan lese oppgaven her.