Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Olavsvern

Publisert:

Sjømilitære Samfund har med glede notert seg at Regjeringen i Langtidsproposisjonen for Forsvaret (St prp nr 48) fastholder satsingen på nordområdene. Imidlertid, ikke uventet har beslutningen om å legge ned Olavsvern base (Olavsvern orlogsstasjon) resultert i sterke reaksjoner, ikke minst i Tromsøregionen. Presidenten i Sjømilitære Samfund har skrevet til Stortingets Forsvarskomité i saken og konkluderer

I lys av den seneste politiske utviklingen samt Regjeringens nordområdesatsing og klare ambisjon om igjen å øke Marinens tilstedeværelse i nord, anbefaler Sjømilitære Samfund at en på nytt vurderer mulighetene for å videreføre driften ved Olavsvern base.

Du kan lese hele skrivet her.