Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Julehilsen

Julehilsen

Publisert:

Sjømilitære Samfunds mange medlemmer, venner, kolleger og støttespillere ønskes en god jul og et godt nytt år. 2008 har vært et viktig o... Les mer

Jubileumsmarsj

Jubileumsmarsj

Publisert:

Våren 2008 ble sjef KNM Musikkorps kontaktet av Generalsekretæren i Sjømilitære Samfund og fikk oppdraget å få komponert en marsj til 125-år jub... Les mer

Prisoppgaver 2008

Prisoppgaver 2008

Publisert:

Det kom i år inn fire besvarelser på vår invitasjon til å levere inn prisoppgaver. Alle fire var leseverdige og tok opp tema av interesse for bå... Les mer

Hardt styrbord

Hardt styrbord

Publisert:

Sjømilitære Samfunds Forlag har utgitt en meget interessant bok; Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie. Boken er artikkelbasert med&... Les mer

Har du lyst til å bidra?

Har du lyst til å bidra?

Publisert:

Sjømilitære Samfund planlegger gjennomføringen av kontaktkonferansen 2009 i tiden 25–27. februar. Konferansen arrangeres hvert annet år.&nb... Les mer

Olavsvern

Olavsvern

Publisert:

Sjømilitære Samfund har med glede notert seg at Regjeringen i Langtidsproposisjonen for Forsvaret (St prp nr 48) fastholder satsingen på nordomr... Les mer

Nytt fra generalsekretæren 2008

Nytt fra generalsekretæren 2008

Publisert:

Sjømilitære Samfund markerer at det er 125 år siden bygningen ble offisielt innviet under stiftelsesmiddagen 5.desember 2008. Bygningen ble i al... Les mer

Høstens program 2008

Høstens program 2008

Publisert:

Høstens program for Sjømilitære Samfund og Bergen Militære Samfunn er lagt ut med mange interessante og spennende arrangementer. Du kan ... Les mer

Prisoppgaver utlyst

Prisoppgaver utlyst

Publisert:

Sjømilitære Samfund har utlyst årets prisoppgaver med hovedtema KNM Skjold. Prisoppgaver sendt inn før 5. september vil bli bedømt i fir... Les mer