Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Åpent brev

Åpent brev

Publisert:

Sjømilitære Samfund har sendt et åpent brev til Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Forsvarskomiteen ved leder Jan Petersen som anbefa... Les mer

Sjømilitære Samfund gratulerer

Sjømilitære Samfund gratulerer

Publisert:

Sjømilitære Samfund registrerer med glede at Økokrim har frafalt korrupsjonssiktelsen mot de tre marineoffiserene, viseadmiral Reksten, kontread... Les mer

God Jul 2007

God Jul 2007

Publisert:

Sjømilitære Samfund ønsker alle medlemmer og ikke minst gode venner en god jul og et godt nytt år og takker for innsatsen i året som har gått. <... Les mer

Møter med sentrale forsvarspolitikere

Møter med sentrale forsvarspolitikere

Publisert:

Sjømilitære Samfund har gjennomført en møteserie med utvalgte sentrale forsvarspolitikere fra flere partier. Hittil har vi gjennomført møter i B... Les mer

Pressemelding 2007

Pressemelding 2007

Publisert:

Sjømilitære Samfund har utgitt en pressemelding hvor foreningens president konkluderer med at “Viseadmiral Jan Reksten må forbli i stillingen so... Les mer

Veter - www.forsvarsdialog.no

Veter - www.forsvarsdialog.no

Publisert:

Fra vikingtiden er vetene kjent som en nasjonalt varslingssystem ved ufred og behov for å mobilisere. Det var 800–1000 veter og melding ... Les mer

Redaktør

Redaktør

Publisert:

Flaggkommandør (R) Jens-Jørgen Jensen overtar som redaktør av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen fra og med nummer 6, 2007 og frem til foreningens ge... Les mer

Ny brosjyre om Sjøforsvaret

Ny brosjyre om Sjøforsvaret

Publisert:

Sjømilitære Samfund er overbevist om at et allsidig og kapabelt Sjøforsvar er nødvendig for Kyststaten og Den maritime nasjonen Norge. D... Les mer