Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Nye artikler

Nye artikler

Publisert:

Finn Tørjesen har skrevet en artikkel som fokuserer på Olavsvern med tittelen Sivile kaier - et alternativ til Olavsvern base og Arneberg argume... Les mer

Åpent brev

Åpent brev

Publisert:

Sjømilitære Samfund har sendt et åpent brev til Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Forsvarskomiteen ved leder Jan Petersen som anbefa... Les mer

Sjømilitære Samfund gratulerer

Sjømilitære Samfund gratulerer

Publisert:

Sjømilitære Samfund registrerer med glede at Økokrim har frafalt korrupsjonssiktelsen mot de tre marineoffiserene, viseadmiral Reksten, kontread... Les mer

God Jul 2007

God Jul 2007

Publisert:

Sjømilitære Samfund ønsker alle medlemmer og ikke minst gode venner en god jul og et godt nytt år og takker for innsatsen i året som har gått. <... Les mer

Møter med sentrale forsvarspolitikere

Møter med sentrale forsvarspolitikere

Publisert:

Sjømilitære Samfund har gjennomført en møteserie med utvalgte sentrale forsvarspolitikere fra flere partier. Hittil har vi gjennomført møter i B... Les mer

Pressemelding 2007

Pressemelding 2007

Publisert:

Sjømilitære Samfund har utgitt en pressemelding hvor foreningens president konkluderer med at “Viseadmiral Jan Reksten må forbli i stillingen so... Les mer

Veter - www.forsvarsdialog.no

Veter - www.forsvarsdialog.no

Publisert:

Fra vikingtiden er vetene kjent som en nasjonalt varslingssystem ved ufred og behov for å mobilisere. Det var 800–1000 veter og melding ... Les mer

Redaktør

Redaktør

Publisert:

Flaggkommandør (R) Jens-Jørgen Jensen overtar som redaktør av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen fra og med nummer 6, 2007 og frem til foreningens ge... Les mer