Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Publisert:

Foreningens medlemmer innkalles herved til generalforsamling på Sjøkrigsskolen 2013–03–21. Påmelding til middag etter generalforsamlinge... Les mer

Ubåter i norske fjorder

Ubåter i norske fjorder

Publisert:

Fremmede ubåter i norske fjorder: Realitet eller myte? Årets første utgave av Oslo Files lanseres fredag 15. mars kl. 10.30–12.00. Hvor trolig e... Les mer

TV-programmet Vårt lille land

TV-programmet Vårt lille land

Publisert:

I TV-programmet Vårt lille land ble det satt frem en rekke feilaktige påstander. Sjømilitære Samfund har forfattet et brev till forsvarsminister... Les mer

Ny bok

Ny bok

Publisert:

Sanitet er en vesentlig operativ disiplin som krever nær integrasjon i all sjømilitær virksomhet for å sikre effektivitet og operativ evne. ... Les mer

Sea Power Conference

Sea Power Conference

Publisert:

Submarine Capability beyond 2025 - Special session on Conventional Submarines The Conference was conducted in Ulvik, Hardanger, by Sjømil... Les mer

Forsvarets Spesialstyrker

Forsvarets Spesialstyrker

Publisert:

En arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarssjefen tilrår at Marinejegerkommandoen flyttes fra Ramsund og Haakonsvern til Rena.  Sjømilitære... Les mer

Høstens program 2012

Høstens program 2012

Publisert:

Høstens program for Sjømilitære Samfund og Bergen Militære Samfunn begynner å bli klart. Det er en rekke interessante foredrag og arrang... Les mer

Frokostforedrag 2012

Frokostforedrag 2012

Publisert:

Seleksjon av personell til Sjøforsvaret av Flaggkommandør Thomas T. Wedervang, Sjef Sjøforsvarets skoler. Seleksjon av hvem som skal få s... Les mer