Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Høstens program 2012

Høstens program 2012

Publisert:

Høstens program for Sjømilitære Samfund og Bergen Militære Samfunn begynner å bli klart. Det er en rekke interessante foredrag og arrang... Les mer

Frokostforedrag 2012

Frokostforedrag 2012

Publisert:

Seleksjon av personell til Sjøforsvaret av Flaggkommandør Thomas T. Wedervang, Sjef Sjøforsvarets skoler. Seleksjon av hvem som skal få s... Les mer

Titanic og to verdenskriger

Titanic og to verdenskriger

Publisert:

Titanic og to verdenskriger. om Albert Moss og hans begivenhetsrike sjømannsliv er en ny bok utgitt på Sjømilitære Samfunds For... Les mer

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Publisert:

Sjømilitære Samfund arrangerte sin generalforsamling på Sjøkrigsskolen 2012–03–29 Kl 1800. Generalforsamlingen var besøkt med 37 deltagere og bl... Les mer

Frokost med beredsskapsjefen

Frokost med beredsskapsjefen

Publisert:

Beredskapsleder i Statoil, Gunnar Sundnes, holdt et strålende frokostforedrag fredag 09. mars på Sjaluppen. Tema var Beredskap sett opp mot terr... Les mer

Marinens dag

Marinens dag

Publisert:

Marinen planlegger markering av 200 år siden den nasjonale etableringen av forsvarsgrenen 12. april 2014. Sjømilitære Samfund ønsker at begivenh... Les mer