Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjøheimevernets Interesseforening

Publisert:

Med Sjøheimevernets eksistens og fremtid som fokus har interesserte og engasjerte befal og mannskap etablert Sjøheimevernets Interesseforening (SHVIF). Foreningen ble godkjent som en faggruppe tilknyttet Sjømilitøe Samfund på årets generalforsamling.

SHVIF har fått sin egen nettside på nettiden til SMS - se her. På siden kan du følge med i foreningens virksomhet. SHVIF har allerede fått 69 medlemmer.

SHVIF har i sommer skrevet til GIHV angående fortsatt representajon i landsrådet. Mer informasjon finner du her.