Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømaktseminar 2012 - Norsk sjømakt - Marinens rolle

Publisert:

Sjømilitære Samfund har gjennomført sitt 13. Sjømaktseminar i Ulvik fra 30. til 31. august 2012. Seminaret var en suksess og fulltegnet med mer enne 330 deltagere. Tema var Norsk sjømakt - Marinens rolle.

Målgruppen for seminaret spenner fra politiske beslutningstagere, - via personer som mener at Norge trenger et velfungerende Sjøforsvar for å håndheve norske interesser og trygge de store havområdene som nasjonen har påtatt seg ansvaret for, - til offiserer og andre som har sitt daglige virke i – eller tilknyttet Sjøforsvaret.

Admiral Torolf Rein, tidligere forsvarssjef, ble utnevnt til æresmedlem i Sjømilitære Samfund.  

  • Du kan lese presentasjonene her
  • Program og brosjyre finner du her
  • Avisomtaler finner du her

Det ble arrangert et ubåtseminar dagen før. Program og brosjyre for dette seminaret finner du her