Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjømilitære Samfunds Kontaktkonferanse 2009

Publisert:

Sjømilitære Samfund gjennomfører ordinær kontaktkonferanse i tiden 25–27.februar 2009.

Konferansen gjennomføres hvert annet år. Det er denne gangen påmeldt 32 personer, sivile og militære medlemmer. Disse spenner i grad fra fenrik til flaggkommandør og pensjonister.

Konferansen behandler tema som

  • Rammeprogram for markering av SMS’ 175 år i 2010
  • Temavalg for sjømaktseminar nr 12 i 2010
  • Drøfter hvilke saker som SMS bør engasjere seg i de kommende to år, sett i lys av foreningens formålsparagraf: “For Sjøforsvarets tarv og utvikling”
  • Presentasjon og diskusjon om status ved Samfundsbygningen, Karljohansvern, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og SMS Forlag

Det legges opp til et tett faglig program med noe tid til sosialt samvær på sen kveldstid.

Generalsekretæren