Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Ubåter i norske fjorder

Publisert:

Fremmede ubåter i norske fjorder: Realitet eller myte? Årets første utgave av Oslo Files lanseres fredag 15. mars kl. 10.30–12.00. Hvor trolig er det at fremmede ubåter opererte i norske fjorder under den kalde krigen?

Hvem kan eventuelt tenkes å ha stått bak, og hva kan motivene ha vært for slik aktivitet? Forsker/kommandør (p) Roald Gjelsten belyser og drøfter disse spørsmålene i en ny studie. Les mer her.