Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Veter - www.forsvarsdialog.no

Publisert:

Fra vikingtiden er vetene kjent som en nasjonalt varslingssystem ved ufred og behov for å mobilisere.

Det var 800–1000 veter og melding fra den sydligste til den nordligste vete på Håoglandkysten tok rundt en uke. Dette var et av Europas beste varslingssystemer i sin tid.

Forsvarsdepartementet har etablert et diskusjonsforum - www.forsvarsdialog.no - for å stimulere til debatt om Forsvarsstudien 2007 og Forsvarspolitisk Utvalg 2007.

Sjømilitære Samfund oppfordrer alle medlemmer til å ta del i diskusjonen og gjøre sjømilitære erfaringer og vurderinger til en viktig del av debatten.

Tenn vetene!