Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindelse med øvelsen Joint Viking. Foto: Forsvaret.

Faggrupper

Sjømilitære Samfund er åpen for å tilknytte seg flere faggrupper.


Sjømilitære Samfund har tilknyttet følgende faggrupper: