Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindelse med øvelsen Joint Viking. Foto: Forsvaret.

Faggruppe Maritim Strategi (MARSTRAT)

På Ulvikseminaret 2004 snakket flere medlemmer om muligheten for å danne en egen gruppe som skulle utarbeide ideer til hjelp for GIS i hans arbeide for å styrke kunnskapene om Sjøforsvaret og om Sjøforsvarets betydning for Kystnasjonen Norge, blant folk flest. 

Den direkte årsaken til disse tankene var påstander på seminaret om at folkets forsvarsvilje på sikt kunne komme til å bli redusert.

Dokumenter

Flaggkommandør (P) Lars Terje Sætre har utarbeidet en oversikt over aktuelle bøker som du kan laste ned her.

Formål

Faggruppen Maritim Strategi (MARSTRAT) ble etablert i 2005 med følgende formål:

Gruppens anbefalinger sendes Sjømilitære Samfunds hovedstyre for videre behandling.

Tillitsvalgte

MARSTRATs styre består av fire medlemmer med varamedlemmer, og velger selv sin formann. Styret velges for 2 år på gruppens årsmøte, i henhold til SMS' lover.

Som utøvende organ for SMS hovedstyre er samtlige medlemmer i SMS medlemmer av Gruppen.

Formann i MARSTRAT er kontreadmiral (P) Kjell Birger Olsen.
Sekretær for MARSTRAT er kommandør (P) Thor Chr. Hallin, thor.hallin@c2i.net