Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Marinens Sanitetsoffisersforening

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF) er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Foreningen er et nettverk for stadig tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende sanitetsoffiserer i Sjøforsvaret.

Gruppens offisielle navn er Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF). På engelsk betegnes gruppen Norwegian Association of Naval Medical Officers (NANMO). Marinens Sanitetsoffisersforening ble første gang etablert i 1925. Foreningen ble gjenopprettet i 2006. 

Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund.

Foreningen har 60 medlemmer (2008-03-25). Formann er kapteinløytnant Atle Hansen Røsseland.

Les mer på Marinens Sanitetsoffisersforenings nettsider.