Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

KNM Glimt på tokt i Nord-Norge februar 2015. Korvetten seiler inn til Honningsvåg. Foto: Forsvaret.

Sjømilitære Samfund, Horten

Foto: Kongesalen i Horten på Karljohansvern.

Sjømilitære Samfund (SMS) har som formål å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling. SMS avd Horten ønsker å engasjere medlemmene i aktuelle saker som berører Sjøforsvaret samt Forsvaret lokalt i Horten gjennom foredrag og arrangementer.

Målsetting

SMS lokalavdeling Horten har som målsetting å skape kontakt mellom Sjøforsvaret, SMS og interessegrupper fra næringsliv, skoler og industri. Dette vil gjøre SMS til en attraktiv møteplass for informasjon om Sjøforsvarsrelaterte tema samt bidra til sosialt samvær, formelt og uformelt, for våre interessegrupper.

Gjennomføring

Aktivitetene ved SMS lokalavdeling Horten har i de seneste årene blitt bygget opp etter en modell som ivaretar de fleste interesser innen informasjon om Forsvarets- og Sjøforsvarets utvikling og SMS’s tradisjonelle aktiviteter.

Foredragsserien

SMS Lokalavdeling Horten har siden 1994 gjennomført årlige foredragsserier med stor bredde i valg av tema for å fange opp informasjon rundt Sjøforsvarets utvikling og annen forsvarsrelatert informasjon som har interesse for medlemmer og lokalsamfunnet. Foredragsserien gjennomføres i samarbeid med Horten og Omegn Forsvarsforening.

Styret

Revisor Ivar Sjømyr

Filarkiv

Gå til: Filarkiv for Organisasjoner